her er ei fra den delen av bedriften som er vrna!

her er ei fra den delen av bedriften som er vrna!