her er ei fra den delen av bedriften som er værna!

her er ei fra den delen av bedriften som er værna!